2% z dane

Milí priatelia divadla, milí rodičia.

Dovoľujeme si, uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% a 3% z Vašich minuloročných daní.

Aj vďaka Vám bude môcť  Štúdio Mestského Divadla Žilina o.z.  založené Mestskom divadle Žilina , Horný val č.3 , 010 01 Žilina, každoročne organizovať Denný letný tábor, naštudovanie, realizácia nových divadelných hier  pre deti a mládež  a  podporovať umelecky nadanú mládež.

Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vašim pričinením získa, budú použité na podporu občianskeho združenia a výdavkov spojených s Denným letným táborom v roku 2018.

Údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia v Daňovom priznaní:

Názov: Štúdio Mestského divadla Žilina o.z.

Sídlo: Horný Val 3, 010 01 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45793271

Ďakujeme.

S úctou
Tajomnník o.z. Štúdia Mestského divadla Žilina
Zuzana Skyba

studiomdzilina@gmail.com
+421908291444

Dokumenty na stiahnutie: