O nás

Cieľom občianskeho združenia Štúdio Mestského divadla Žilina o. z. je podporovať činnosť, tvorbu a propagáciu Mestského Divadla Žilina doma i v zahraničí. Realizovať koncerty a festivaly, zlučujúce rôzne tradičné a netradičné umelecké smery a žánre, hlavne hudbu, tanec a divadlo. Propagovať komerčné a nekomerčné hudobné formácie a zoskupenia. Pripravovať a realizovať divadelné predstavenia, koncerty a semináre pre verejnosť za účelom vzdelávania verejnosti. Podporovať a propagovať profesionálnych umelcov, ktorí sa venujú komerčným a nekomerčným umeleckým žánrom. Pracovať s deťmi a mládežou hlavne v oblasti divadla a kultúry.