Medzinárodná konferencia Cesty k novému publiku

Medzinárodná konferencia Cesty k novému publiku sa uskutoční 25. mája v Štúdiu Mestského divadla Žilina a bude tematizovať nové výzvy v práci s publikom novej generácie, ale aj výzvy a príležitosti v postcovidom čase. Na konferencii vystúpia slovenskí a zahraniční odborníci, ktorí pracujú v oblasti rozvoja publika alebo robia aktivity, ktorými menia prístup k publiku. Rozvoj publika sa stáva v Európe veľkou témou. Na rozdiel od marketingu, ktorého cieľom je zvyšovanie počtu návštevníkov/divákov, sa rozvoj publika zameriava na rozsah angažovania publika a budovanie vzťahov s publikom, ktoré pomocou zapojenia a zvýšenia zážitku publika dosiahnu väčšieho pochopenia umenia a jeho ocenenia. Veríme, že konferencia poskytne účastníčkam a účastníkom potrebné nástroje na rozvíjanie dlhodobej spolupráce s divákmi, ich aktívne zapojenie, obojsmernú komunikáciu (divadlo, publikum) a posilnenia vzťahu publika s inštitúciou a jej umeleckým zameraním (komunita, spojenie, spolupráca, starostlivosť).

PROGRAM  / ŠTÚDIO MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA / 25. mája 2022

9:30 – 10:00
Registrácia účastníčok a účastníkov

10:00 – 10:20
Ateliér Národního divadla moravskoslezského Ostrava
Ateliér pre divadelné vzdelávanie je priestor NDM a zároveň nezisková organizácia, ktorá tu rozvíja prácu s publikom. Aké sú možnosti a stratégie komunikácie a spolupráce s diváčkami a divákmi pri profesionálnej štvorsúborovej scéne? Vedúca ateliéru a dramaturgička DANIELA JIRMANOVÁ bude reflektovať súčasnú ponuku a rozvoj publika v Ateliéri NDM.
https://www.ndm.cz/cz/stranka/118-o-nas.html

10:25 – 10:45
Divadelný lektor: inšpirácia pre prácu s publikom
Divadelný lektor sa pohybuje medzi svetom divadla a divákmi, vytvára sprievodné projekty k inscenáciám, stará sa o divácku komunitu konkrétnej scény. Asociácia divadelných lektorov združuje nielen divadelných lektorov, ale tiež inštitúcie, ktoré sa zaujímajú o prácu s publikom. Realizuje pilotné programy priamo v divadlách, organizuje kurzy a školenia, vzdeláva a prepája svojich členov. Súčasnú činnosť aj možnosti spolupráce s ADL predstaví divadelná lektorka a členka Rady ADL TEREZA STRMISKOVÁ.
https://divadelnilektori.cz/

10:45 – 11:00
Krátka diskusia

11:00
Prestávka a občerstvenie

11:30 – 11:50
Práca s publikom v HaDivadle a Klub mladých divákov Brno
Ako osloviť ľudí, aby prišli do divadla s náročnou dramaturgiou? Čím všetkým môže byť dnes divadlo? Čo nám ponúka priestor kultúrnej inštitúcie? Ako urobiť divadlo „trendy“ pre mladých dospelých? Intendantka HaDivadla a zakladateľka medzidivadelného Klubu mladých divákov Brno ANNA STRÁNSKÁ sa podelí o skúsenosti z viac než piatich rokov vedenia súčasného brnenského HaDivadla, ktoré sa od svojich počiatkov v 70. rokoch minulého storočia vyznačuje autorským prístupom a nekonvenčnou tvorbou.
www.hadivadlo.cz

11:55 – 12:15
Konzumenti alebo partneri
Kto je naše publikum? Pražské Divadlo Archa pred desiatimi rokmi zameralo svoju dramaturgiu na dokumentárne a sociálne špecifické divadlo. Nový a v Česku doposiaľ neznámy divadelný trend znamenal pre divadlo stratu tradičného publika, ale aj väčšiny divadelnej kritiky. Divadlo stálo pred problémom, ako osloviť tých, ktorí možno nie sú pravidelnými návštevníkmi divadiel, ale identifikujú sa so spoločenskými problémami, ktorých sa jednotlivé inscenácie týkajú. Divadlo zvolilo prístup, ktorý možno nazvať „komunitný spôsob rozvoja publika“. To znamená úplne nanovo pomenovať cieľové skupiny a vytvoriť špecifickú komunikáciu s nimi. Ako sa to Divadlu Archa podarilo, príde porozprávať riaditeľ divadla ONDŘEJ HRAB.
www.divadloarcha.cz

12:15 – 12:30
Krátka diskusia

12:30 – 13:30
Obedná prestávka

13:30 – 14:30
PANELOVÁ DISKUSIA
FÓKUS ČESKO A ŠIRENIE DOBREJ PRAXE NA SLOVENSKU
Panelisti: Daniela Jirmanová, NDM Ostrava; Tereza Strmisková, ADL; Anna Stránská, HaDivadlo Brno; Ondřej Hrab, Divadlo Archa Praha. Moderuje: Zuzana Palenčíková, Mestské divadlo Žilina

14:30 – 15:00
Prestávka a občerstvenie

15:00 – 15:30
Porozumieť našim publikám
Príspevok JONATHANA GOODACRA, hlavného konzultanta agentúry The Audience Agency z Londýna, sa zameria na kľúčové problémy zapojenia publika do umenia a kultúry. Vyzve nás, aby sme prestali s tým, čo robíme, ustúpili a zvážili širšiu perspektívu. Kto je naše publikum, čo ho motivuje k účasti a čo publiká, ktoré u nás chýbajú? Ako ich povzbudíme, aby sa zapojili? Aby sme dosiahli pokrok, je nevyhnutné porozumieť našim publikám. V prednáške sa Jonathan Goodacre podelí o niektoré spôsoby, akými kultúrne organizácie na celom svete využili tieto poznatky na zlepšenie svojej praxe.
www.theaudienceagency.org

15:30 – 15:45
Krátka diskusia

16:00 – 17:00
PANELOVÁ DISKUSIA
FÓKUS SLOVENSKO A ŠÍRENIE DOBREJ PRAXE
Panelisti: Zuzana Hekel, Divadlo Jána Palárika Trnava; Tibor Kubička, Slovenské komorné divadlo Martin; Michal Vidan, Mestské divadlo Žilina. Moderuje: Zuzana Palenčíková, Mestské divadlo Žilina

17:00
PREPÁJANIE, SPÁJANIE, NEFORMÁLNE STRETNUTIA V DIVADELNEJ KAVIARNI

KONFERENCIU Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *